بایگانی بلاگ

پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده

پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده، توسط الخروصی (۲۰۰۹) تهیه شده و دارای ۱۸ عبارت است که ۹ عبارت ادراک ارزشیابی تبحری بودن را می‌سنجد و ۹ عبارت دیگر ادراک ارزشیابی عملکردی بودن را می‌سنجد. این پرسشنامه در یک پیوستار ۵ درجه‌ای لیکرت از  ۱ (کاملاً مخالف) تا ۵ (کاملاً موافق) نمره گذاری …

توضیحات بیشتر »