بایگانی بلاگ

پرسشنامه تاکتیکهای تعارض اشتراوس

پرسشنامه تاکتیکهای تعارض اشتراوس

پرسشنامه تاکتیکهای تعارض اشتراوس دارای ۱۵ سوال است که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی را می سنجد و پرسشنامه تاکتیکهای تعارض توسط اشتراوس تهیه شده است(ثنایی، ۱۳۸۷). پنج سوال اول استدلال، پنج سوال دوم پرخاشگری کلامی و پنج سوال سوم پرخاشگری فیزیکی را می سنجد. سوالهای این پرسشنامه …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رشد استدلال (قضاوت) اخلاقی

رشد اخلاق در طول قرنها از مهمترین مسائل اجتماعی مورد توجه بوده است . نظریه پردازان بزرگ اوایل قرن بیستم اخلاق را وسیله‌ای برای رشد اجتماعی به حساب آورده اند . مطابق نظر مک دوگال (۱۹۲۸) رشد اخلاقی از مسائل عمده روانشناسی اجتماعی است . از نظر فروید (۱۹۳۰) احساس …

توضیحات بیشتر »