بایگانی بلاگ

مقاله ترجمه شده همبستگی استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس

چکیده مقاله همبستگی استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس : امروزه وجود منابع انسانی خودانگیخته و کارآمد یکی از مسائل مهم و با اهمیت در محیطهای کاری است. توجه به اینکه منابع انسانی در یک سازمان یکی از منابع مهم در سازمان هاست که …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سنجش استرس شغلی

برای سنجش استرس شغلی از پرسشنامه استرس شغلی که در سال ۱۳۷۵ توسط جمشید نژاد تهیه شده است. استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۳۵ سؤال بسته است که شامل ۵ گزینه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد می باشد که به ترتیب گزینه خیلی کم نمره ۱ و گزینه خیلی …

توضیحات بیشتر »