بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ

پرسشنامه سبک های تفکر که شامل ۶۵ سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (۱۹۹۲) طراحی شده است. در این پرسشنامه مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه مشخص شده است و نمره گذاری آن وجود دارد قالب فایل به صورت Word  می باشد. ضمنا مقاله اصلی پرسشنامه به …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه مثلث عشق استرنبرگ

به نظر استرنبرگ عشق مثل یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی الاضلاع شباهت دارد .  به نظر استرنبرگ عشق سه عنصر دارد : تعهد، صمیمیت و هوس. اگر نمرات شما در سه بعد عشق خیلی متفاوت باشند، اما یکی از آنها در زیر میانگین قرار گیرد، مفهوم …

توضیحات بیشتر »