بایگانی بلاگ

دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی هیمبرگ (CBGT) بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی در دانش آموزان متوسطه اول

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی هیمبرگ (CBGT) بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی در دانش آموزان متوسطه اول شهر اصفهان که در ۲۱ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: در تبیین مکانیزم زیر بنایی اختلال اضطراب …

توضیحات بیشتر »

دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس که در ۲۷ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: …… درباره عوامل تاثیر گذارنده بر …

توضیحات بیشتر »

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه میزان اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال افسردگی و اضطراب اجتماعی

پروپوزال آماده : مقایسه میزان اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال افسردگی و اضطراب اجتماعی پروپوزال آماده رشته روانشناسی با مقایسه میزان اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال افسردگی و اضطراب اجتماعی که در ۳۹ صفحه در قالب فایل Word …

توضیحات بیشتر »

دانلود پروپوزال آماده رشته روانشاسی با موضوع مقایسه اثربخشی درمان های شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر واکنش های اضطرابی(ترس، اجتناب، ناراحتی های بدنی) و عملکرد سیستم های مغزی رفتاری بیماران مبتلا به اضطراب اجتم

  پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه اثربخشی درمان های شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر  واکنش های اضطرابی(ترس، اجتناب، ناراحتی های بدنی) و عملکرد سیستم های مغزی رفتاری(فعال سازی رفتاری، بازداری رفتاری، جنگ و گریز) بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی که در  ۳۰ صفحه در …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی ترنر

این پرسشنامه یک پرسشنامه خود سنجی است که توسط ترنر و همکاران در سال ۱۹۸۹ ساخته شده است. این پرسشنامه از نظر تجربی از ابزار پاسخهای ترکیبی ابعاد شناختی، جسمی، رفتاری و ترس اجتماعی مشتق شده است. این پرسشنامه دارای ۴۵ سوال می باشد و دارای دو خرده مقیاس کلی …

توضیحات بیشتر »