بایگانی بلاگ

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون از پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون برای سنجش میزان اضطراب دانش آموزان استفاده شده است. دادستان و همکاران(۱۳۷۴) در تحقیق خود به بررسی رابطه دو مقیاس اضطراب عمومی کتل و اضطراب امتحان ساراسون پرداخته اند. نتایج نشان داد که در سطح معناداری کلیه عوامل، تست اضطراب کتل …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اضطراب امتحان

پرسشنامه اضطراب امتحان (TAI) بر اساس مقادیر ۰، ۱، ۲، ۳ نمره گذاری شده است. این پرسشنامه دارای  ۲۵ ماده است. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر ۷۵ است. هر چه فرد نمره بالاتری کسب کند، نشان­دهنده اضطراب بیشتری است.  فایل این پرسشنامه به صورت Word می باشد.

توضیحات بیشتر »