بایگانی بلاگ

پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس

این پرسشنامه دارای ۶۵ سوال است و به  منظور سنجش میزان اضطراب دانش آموزان ساخته شده و چهار عامل را اندازه گیری می کند که عبارتند از: ترس از ابراز وجود و بیان خود، اضطراب امتحان، عدم اطمینان در مواجه شدن با انتظارات دیگران و برآورده کردن آنها، و واکنش فیزیولوژیکی مربوط به تحمل …

توضیحات بیشتر »