بایگانی بلاگ

پرسشنامه اضطراب موقعیتی –خصیصه‌ای اشپیلبرگر

پرسشنامه اضطراب موقعیتی –خصیصه‌ای اشپیلبرگر اضطراب موقعیتی؛ این پرسشنامه توسط اشپیلبرگر به منظور دو نوع اضطراب تهیه گردید و دارای ۴۰ ماده و دو مقیاس اضطراب صفت و حالت است. در اضطراب خصیصه‌ای یا اضطراب صفت از آزمودنی خواسته می‌شود که هنگام پاسخ دادن به سوالات، احساسات عمومی خود را در …

توضیحات بیشتر »