بایگانی بلاگ

پرسشنامه الگوی ارتباطی زناشویی

ازدواج تقریبا در تمامی جوامع، رسمی مهم تلقی میشود(مداتیل و بنشف، ۲۰۰۸). برای یک ازدواج رضایت بخش زن و شوهر نیازمند برقراری ارتباطی موثر و کارآمد هستند(کاراهان، ۲۰۰۷). ارتباط یک متغیر اساسی در درک عملکرد زناشویی است و شامل فرآیندی است که در آن زن و شوهر به صورت کلامی …

توضیحات بیشتر »