بایگانی بلاگ

پرسشنامه انزجار

مقیاس انزجار (اولاتونجی، ویلیامز[۱] و همکاران، ۲۰۰۷) شامل سه خرده مقیاس انزجار هسته ای[۲]، انزجار یادآوری کننده حیوانات[۳] و انزجار مرتبط با آلودگی[۴] است. انزجار هسته ای به معنی حس نفرت انگیزی است و احساس تهدید بیماری است، خرده مقیاس دوم نفرت از محرکهایی را نشان می دهد که منشاء حیوانی انسانها را …

توضیحات بیشتر »