بایگانی بلاگ

پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون یک ابزار ۲۰ سوالی است که برای سنجش دو بعد عمدۀ عملکرد خانواده، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است. پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون بر اساس الگوی حلقوی پیچیدۀ عملکرد خانواده ساخته …

توضیحات بیشتر »

دانلود ترجمه فارسی مقاله رابطه ی بین هوش هیجانی ، انطباق پذیری کارکنان اصلی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی The relationship between emotional intelligence, frontline employee adaptability, job satisfaction and job performance

ترجمه فارسی مقاله لاتین رابطه ی بین هوش هیجانی ، انطباق پذیری کارکنان اصلی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی ( The relationship between emotional intelligence, frontline employee adaptability, job satisfaction and job performance ) در قالب فایل ورد و در ۲۶ صفحه همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. …

توضیحات بیشتر »