بایگانی بلاگ

پرسشنامه انگیزش پیشرفت (ACMT)

نیاز به پیشرفت با میل نیل به معیار بالائی از برتری و انجام اهداف بی نظیر مشخص می شود. در چنین موقعیتی آزمودنی نگران رقابت با معیاری بالاست . این نوع نگرانی یا بروشنی بیان می شود یا شواهد کافی برای این رقابت وجود دارد.شرط خود دستوری برای عملکرد خوب …

توضیحات بیشتر »