بایگانی بلاگ

مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میجلی (AGS)

در کلاسهای درس بسیار از اوقات شاهد این هستیم که بعضی از دانش آموزان به ظاهر به معلم خیره شده و به او توجه می کنند، در حالی که حواس آنها به جای دیگری معطوف است. از این رو صرفا نگاه کردن به معلم و صحبت نکردن با همکلاسی ها …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران

اهداف پیشرفت، جهت گیری افراد به کار، موقعیت و تمرکز کلی یا هدف آنها از پیشرفت را بازنمایی می کند و معطوف به هدف خاصی برای یک کار مشخص نیست(پینتریچ و همکاران، ۲۰۰۳).  پرسشنامه جهت گیری هدف میدگلی و همکاران(۱۹۹۸) ۱۸ سوال دارد که پاسخدهی به سوالهای آن بر اساس …

توضیحات بیشتر »