بایگانی بلاگ

مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میجلی (AGS)

در کلاسهای درس بسیار از اوقات شاهد این هستیم که بعضی از دانش آموزان به ظاهر به معلم خیره شده و به او توجه می کنند، در حالی که حواس آنها به جای دیگری معطوف است. از این رو صرفا نگاه کردن به معلم و صحبت نکردن با همکلاسی ها …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اهداف شخصی

این پرسشنامه فرم خلاصه شده پرسشنامه ساختار انگیزشی(MSQ) است. PCI در ساختار و مفهوم بسیار شبیه MSQ است. هدف MSQ مشخص کردن اهداف جاری آزمودنیها و شیوه های که آنها تلاش می کنند به اهدافشان دست یابند یا دغدغه هایشان را حل کنند، می باشد. در PCI بر خلاف MSQ از آزمودنی ها خواسته نمی شود که محتوای اهدافشان را …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران

اهداف پیشرفت، جهت گیری افراد به کار، موقعیت و تمرکز کلی یا هدف آنها از پیشرفت را بازنمایی می کند و معطوف به هدف خاصی برای یک کار مشخص نیست(پینتریچ و همکاران، ۲۰۰۳).  پرسشنامه جهت گیری هدف میدگلی و همکاران(۱۹۹۸) ۱۸ سوال دارد که پاسخدهی به سوالهای آن بر اساس …

توضیحات بیشتر »