بایگانی بلاگ

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

مقیاس اهمال کاری تحصیلی فرم دانش آموز سولومون و راثلبوم(۱۹۸۴) می باشد. پرسشنامه به کار رفته در این پژوهش از طریق ویرایش مجدد سوالات پرسشنامه اهمال کاری سولومون از سطح دانش آموزان دبیرستان به سطح دبستان می باشد. پرسشنامه اهمال کاری سطح دبیرستان توسط سولومون و راثلبوم(۱۹۸۴) برای بررسی تعلل …

توضیحات بیشتر »