بایگانی بلاگ

پرسشنامه اولویت بخشی ملاکهای همسرگزینی

این پرسشنامه توسط رفاهی، ثنایی و شریفی(۱۳۸۷) تهیه گردیده است و هدف آن شناسایی ملاکهای همسرگزینی و اولویت بخشی آنها در انتخاب همسر است. عبارات پرسشنامه دو دسته ملاک را در همسرگزینی مورد بررسی قرار می دهد. منظور از ملاکهای محتوایی خصوصیاتی است که فرد به همراه دارد، مانند ویژگیهای روانشناختی …

توضیحات بیشتر »