بایگانی بلاگ

پرسشنامه بالندگی سازمانی

پرسشنامه بالندگی سازمانی. لوگوی سایت آزمودنی و نام پرسشنامه بر روی تصویر درج شده است.

پرسشنامه بالندگی سازمانی با آنکه بالندگی سازمانی پدیده ای به نسبت تازه در قلمرو مدیریت به شمار می‌آید و هنوز دستورهای آن، به گونه ای در خور، صورت بندی و استوار نشده، ولی در چهار دهه کنونی از گسترش بسیار شایانی برخوردار بوده است. هم اکنون، موضوع بالندگی سازمانی در …

توضیحات بیشتر »