بایگانی بلاگ

پرسشنامه تصمیم گیری بالینی

پرسشنامه تصمیم گیری بالینی در سیستم بهداشتی مدرن، مسئولیت تصمیم- گیری تخصصی تر شده و با توجه به اینکه هزینه مراقبت های بهداشتی هر روز در حال افزایش است، درکنار توجه به بیمار، در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی تصمیمات، روز به روز شدت بیشتری        می یابد. تصمیمات درست، می …

توضیحات بیشتر »