بایگانی بلاگ

پرسشنامه باور به دنیای عادل عمومی

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران از ساتون و داگلاس(۲۵ ) گرفته شده و برای اولین بار در ایران توسط گلپرور و عریضی(۳۶) ترجمه و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت می باشد. به این ترتیب که …

توضیحات بیشتر »