بایگانی بلاگ

مقیاس عمل به باورهای دینی

یونگ دین را یکی از قدیمی ترین و عمومی ترین تظاهرات روح انسان دانست و از این رو، نمی توان دست کم اهمیت دین را به عنوان یک پدیده اجتماعی و تاریخی نادیده گرفت(به نقل از کجباف و رئیس پور، ۱۳۸۷). عقاید و اعمال مذهبی در همه گروه های انسانی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران و باور به دنیای عادل عمومی

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران از ساتون و داگلاس(۲۵ ) گرفته شده و برای اولین بار در ایران توسط گلپرور و عریضی(۳۶) ترجمه و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت می باشد. به این ترتیب که …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه باورهای غیر منطقی

پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز مولفه های پرسشنامه عبارتند از:نیاز به تایید دیگران ، انتظار بالا از خود ، تمایل به سرزنش ، واکنش نسبت به ناکامی ،  بی مسولیتی هیجانی  ٫نگرانی زیاد توام با اضطراب ٫ اجتناب از مشکل ٫ وابستگی ، درماندگی نسبت به تغییر  ٫کمال گرایی …

توضیحات بیشتر »