بایگانی بلاگ

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری

هوش هیجانی[۱] یک سازه چندبعدی است و در برگیرنده ی تعامل بین هیجان و شناخت است که منجر به کارکردی سازشی می شود(۱). مایر، سالوی و کارسو[۲] هوش هیجانی را در برگیرنده چهارتوانایی به هم پیوسته می دانند که شامل ادراک هیجان در خود و دیگران، استفاده از هیجان ها برای تسهیل …

توضیحات بیشتر »