بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

پرسشنامه سبک هویت(ISI) (برزونسکی، ۱۹۸۹، ۱۹۹۲) برای نشان دادن جنبه دیگری از بحران هویت یعنی فرآیندهای شناختی  درگیر در مقابله و حل مساله میان افراد در مراحل گوناگون بحران هویت طراحی شده است. برزونسکی و همکارانش، هر یک از نمرات سه مقیاس پرسشنامه سبک هویت را به نمره  z تبدیل می نمودند و …

توضیحات بیشتر »