بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک دلبستگی بشارت

پرسشنامه سبک دلبستگی بشارت مقیاس سبک دلبستگی بزرگسالان که با استفاده از مواد پرسشنامه دلبستگی هازان و شیور ساخته و در بین دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است (بشارت، منتشر نشده)، یک پرسشنامه ۱۵ سوالی است  و سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس ۵ درجه ای …

توضیحات بیشتر »