بایگانی بلاگ

پرسشنامه بهزیستی عمومی

بهزیستی روانی نشانگر چالش هایی است که فرد در تلاش برای انجام امور زندگی و تحقق استعدادهای منحصر به فردش با آن مواجه می شود و شامل شش بعد است: خود را قبول داشتن، رشد شخصی، داشتن هدف در زندگی، رابطه مثبت با دیگران، تسلط بر محیط و خودمختاری. پرسشنامه …

توضیحات بیشتر »