بایگانی بلاگ

سیاهه افسردگی بک

پرسشنامه افسردگی بک[۱]-II(BDI-II) نسخه جدید یک پرسشنامه ۲۱ ایتمی خودگزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان ۱۳ سال به بالا است. این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاکهای تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روانپزشکی آمریکا[۲] در دفترچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[۳]-چاپ چهارم(DSM, 1994) ارائه داده، کاربرد …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه اضطراب بک (بک، اپستین، براون و استیر، ۱۹۸۸) شامل ۲۱ پرسش است و هر پرسش چهار پاسخ دارد(۰-۳) که حالتی از افزایش شدت است. دامنه نمرات نیز از صفر تا ۶۳ می باشد. نقاط برش پیشنهاد شده برای این پرسشنامه نمره ۰-۷، برای اضطراب هیچ یا جزئی، ……. مشخصات …

توضیحات بیشتر »