بایگانی بلاگ

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه بهزیستی روان شناختی و دشواری های بین فردی دانشجویان

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه بهزیستی روان شناختی و دشواری های بین فردی دانشجویان که در  ۲۳ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: -بیان مسأله یکی از گروههایی که نقش مهمی برای آینده و تعالی کشورها دارند دانشجویان هستند. …

توضیحات بیشتر »

مقیاس تحریفهای شناختی بین فردی

هدف مقیاس تحریفهای شناختی بین فردی این است که تحریفهای شناختی کلی را که هر کسی در روابطش با دیگران نشان می دهد، اندازه بگیرد. این پرسشنامه ابتدا توسط حماچی و بیوک اوزترک(۲۰۰۴) تهیه و تنظیم شده و شامل ۱۹ سوال با طیف لیکرت(کاملا مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم= ۴ …

توضیحات بیشتر »