بایگانی بلاگ

نحوه انتخاب روش آماری مناسب در پژوهشها

نحوه انتخاب روش آماری مناسب در پژوهشها در این مجموعه مروری بر انواع روشهای آماری انجام شده است و در مورد روش آماری مناسب با توجه به تعداد گروهها ، نوع داده ها ، نوع متعغیرها و … ارائه شده است. که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد. تعداد صفحات :۱۴ صفحه

توضیحات بیشتر »