بایگانی بلاگ

پرسشنامه احساس تنهایی راسل

پرسشنامه احساس تنهایی راسل

پرسشنامه احساس تنهایی راسل فقدان اطلاعات مبنی و مبتنی بر گزارش شخصی، پیرامون احساسات و عواطف دانش آموزان نوجوان بویژه از لحاظ روابط اجتماعی، ضرورت پرداختن به مساله سنجش و اندازه گیری جنبه­های مختلف روابط را آشکار می ­سازد. نبودن آگاهی از احساسات و عواطف دانش آموزان نوجوان بویژه از …

توضیحات بیشتر »