بایگانی بلاگ

مقیاس تجدیدنظر شده تاثیر رویداد

حافظه شرح حال[۱] جنبه ای از حافظه است که با یادآوری حوادث که به صورت شخصی تجربه شده اند، مرتبط می باشد. این نوع حافظه برای عملکرد انسان ضروری است و به طور مؤثر منجر به یک احساس فردی از خود، حفظ جهت در زندگی و پیگیری اهداف در سایه حل …

توضیحات بیشتر »