بایگانی بلاگ

پرسشنامه خشونت علیه زنان توسط همسر

پرسشنامه خشونت علیه زنان توسط همسر در ۲۱ سوال و در دو بخش که در بخش اول انواع خشونت ها (جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی)، شدت و تکرار خشونت و بخش دوم شامل علل بروز خشونت می شود را مورد سنجش قرار می دهد.

توضیحات بیشتر »

دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان تاثیر آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر بهبود عملکرد خانواده و صمیمیت زنان متاهل

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان تاثیر آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر بهبود عملکرد خانواده و صمیمیت زنان متاهل که در ۱۶ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: -ضرورت و اهمیت پژوهش -ادبیات پژوهش – اهداف تحقیق -تعاریف مفهومی و عملیاتی – فرضیه های تحقیق …

توضیحات بیشتر »

دانلود پروپوزال آماده مشاوره با عنوان اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (HIV)

پروپوزال آماده رشته مشاوره خانواده با عنوان اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (HIV) که در ۳۴ صفحه در قالب فایل WORD آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: افراد مبتلا به …

توضیحات بیشتر »

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و تاب آوری با کیفیت زندگی زنان سرپرست تحت حمایت کمیته امداد

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و تاب آوری با کیفیت زندگی زنان سرپرست تحت حمایت کمیته امداد که در ۲۷ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: یکی از عواملی که در کیفیت زندگی افراد نقش دارد …

توضیحات بیشتر »

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان رابطه بین خود شیء انگاری بدن و عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی شهر تهران

پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان رابطه بین خود شیء انگاری بدن و عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی شهر تهران که در ۲۹ صفحه در قالب فایل Word  آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: ﻧﻔﺲ ﻳﻜﻲ‌ از‌ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ …

توضیحات بیشتر »