بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبکهای ارزیابی عملکرد مدیران

پرسشنامه سبکهای ارزیابی عملکرد مدیران که توسط باجت(۲۰۰۱) تدوین شده، دارای بخشهای مختلفی است که در واقع در بدنه و متن این پرسشنامه سؤالهای گویایی وجود دارد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گزاره(پرسش) است که ۶ پرسش آن در مورد سبک بازده-محدود و ۵ سوال مربوط به سبک پیامد- آگاهانه، ۴ …

توضیحات بیشتر »