بایگانی بلاگ

بررسی رابطه بین سبکهای عمومی تصمیم گیری مدیران

سبکهای عمومی تصمیم گیری

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین سبکهای عمومی تصمیم گیری مدیران   قالب فایل  به صورت word می باشد و در ۱۵ صفحه تهیه شده است. خلاصه بخش هایی از مقاله عبارتند از: چکیده: تصمیم گیری به عنوان جوهره اصلی فعالیتهای مدیران در تمامی وظایف آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبکهای تصمیم گیری عمومی

برای سبک تصمیم گیری مدیران از پرسشنامه خود ایفای اسکات و بروس(۱۹۹۵) استفاده  می شود. این پرسشنامه شامل بیست و پنج سوال در طیف پنج گزینه ای لیکرت(از یک کمترین میزان توافق تا ۵ بیشترین میزان توافق) می باشد که به ارزیابی سبکهای عمومی تصمیم گیری مدیران در قالب پنج سبک …

توضیحات بیشتر »