بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان

شناسایی ویژگیهای مقابله ای یکی از موضوع های مورد بررسی در نوجوانان می باشد که کمبود در این زمینه می تواند پیامدهای زیانباری مانند افسردگی و خودکشی به دنبال داشته باشد. به نظر می رسد میزان و نوع مقابله نوجوان با مشکلات، بیشتر از نوع مشکل در میزان آسیب زایی …

توضیحات بیشتر »