بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک دلبستگی بشارت

پرسشنامه سبک دلبستگی بشارت مقیاس سبک دلبستگی بزرگسالان که با استفاده از مواد پرسشنامه دلبستگی هازان و شیور ساخته و در بین دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است (بشارت، منتشر نشده)، یک پرسشنامه ۱۵ سوالی است  و سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس ۵ درجه ای …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

این مقیاس شامل خودارزیابی از مهارت های ایجاد روابط و خودتوصیفی شیوه ی شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر ۱۸ داده می باشد که از طریق علامت گذاری روی یک مقیاس ۵ درجه ای (از نوع لیکرت) سنجیده می شود. با تحلیل …

توضیحات بیشتر »