بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی

پرسشنامه سبک زندگی اسلامی

پرسشنامه سبک زندگی اسلامی را که کاویانی (۱۳۸۸) ساخته و روایی آن را تایید کرده است ۷۵ آیتم دارد که پاسخگویان باید با توجه به وضعیت زندگی فعلی خود، به هرکدام در یک طیف ۴ درجه ای”از خیلی کم تا خیلی زیاد ” پاسخ دهند. تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه سبک …

توضیحات بیشتر »