بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت

سبک زندگی، روشی است که افراد در طول زندگی انتخاب کرده اند وزیربنای آن در خانواده پایه ریزی می شود که در واقع متاثر از فرهنگ، نژاد، مذهب، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و باورها می باشد. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سبک زندگی به روش زندگی مردم با بازتابی از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی

مطالعات نشان می دهد که خودکارآمدی رفتار خوردن شاخص پیش بینی کننده کاهش وزن است و در جریان برنامه هایی که به منظور کاهش وزن طراحی و اجرا می شوند، افزایش می یابد، مانع از افزایش وزن مجدد می شود، انگیزه و پایبندی به رفتار را افزایش میدهد. به طور …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک زندگی سالم

سبک زندگی تحت عنوان تمام رفتارهایی که تحت کنترل شخص هستند یا بر خطرات بهداشتی فرد تاثیر می گذارند، تعریف می شود. یک رویکرد جامع پیشنهاد می کند که رفتارهای حفاظت از سلامتی (کاهش خطر و پیشگیری) و رفتارهای ارتقاء سلامت ممکن است به دو جزء مکمل سبک زندگی سالم …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی

پرسشنامه سبک زندگی اسلامی

پرسشنامه سبک زندگی اسلامی را که کاویانی (۱۳۸۸) ساخته و روایی آن را تایید کرده است ۷۵ آیتم دارد که پاسخگویان باید با توجه به وضعیت زندگی فعلی خود، به هرکدام در یک طیف ۴ درجه ای”از خیلی کم تا خیلی زیاد ” پاسخ دهند. تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه سبک …

توضیحات بیشتر »