بایگانی بلاگ

پرسشنامه سرسختی

سرسختی

پرسشنامه سرسختی سرسختی روانشناختی یک ساختار شخصیتی است که توسط کوباسا (۱۹۷۹) به عنوان یک عامل تعدیل کننده‌ی رابطه بین استرس و بیماری یا به عنوان یک سپر محافظ در برابر فشارهای زندگی معرفی شده است. او با استفاده از نظریه های وجودی، سرسختی را ترکیبی از باورها در مورد …

توضیحات بیشتر »