بایگانی بلاگ

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا. Hardiness-Inventory-Kobasa. فردی سخت در حال تلاش کردن برای کشیدن طناب.

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا با رشد فزاینده آگاهی در حوزه روان شناسی و پیدایش گستره های نو، مفهوم سرسختی روانشناختی نیز به عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی مورد توجه نظریه پردازان روان‌شناسی به ویژه روانشناسان مثبت گرا (Positive psychology) قرار گرفته است. در این چهارچوب، سرسختی به عنوان ترکیبی از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سخت رویی کوباسا

سخت رویی کوباسا

پرسشنامه سخت رویی کوباسا مهمترین گرایش شخصیتی که در ارتباط با موضوع فشار روانی اهمیت دارد سخت‌رویی است. سخت‌رویی که ریشه در فلسفه وجودی دارد را اولین بار کوباسا (۱۹۷۹)، معرفی کرد و سپس همکارانش آن را گسترش دادند. این مفهوم با واژه هایی چون استقامت، تهور، جسارت، بی پروایی …

توضیحات بیشتر »