بایگانی بلاگ

آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون

آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون. دختر خانمی در حال انجام آزمون آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون

آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون حواس انسان در هر لحظه محرک های بی‌شماری را از محیط اطراف دریافت می‌کند که از میان آنها فقط تعداد اندکی برای ادراک و سایر فرآیندهای ذهنی برگزیده می شود. این توانایی حکایت از فرآیند توجه دارد. ادراک به عنوان اساس …

توضیحات بیشتر »