بایگانی بلاگ

پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری

پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری

اضطراب یا تشویش یا دلشوره عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت‌هایی که قبلاً استرس زا بوده‌اند یا طی آن‌ها به فرد آسیب رسیده‌است باعث …

توضیحات بیشتر »