بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش تعارض والد – نوجوان

پرسشنامه سنجش تعارض والد  – نوجوان توسط اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسبیان و فیاض بخش در سال ۱۳۹۰ با هدف سنجش میزان تعارضهای بین والدین و نوجوانان ساخته شد. فرم والدین پرسشنامه سنجش تعارض والد  – نوجوان دارای ۸۹ سوال و فرم نوجوان دارای ۹۲ سوال می باشد. نمره گذاری …

توضیحات بیشتر »