بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه سنجش خلاقیت در سال ۱۹۷۹ توسط “رندسیپ” و به منظور سنجش خلاقیت فرد در سازمان تهیه شد. این پرسشنامه توسط محمد مقیمی به فارسی ترجمه شده است و در کتاب وی تحت عنوان”سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی(۱۳۷۷)” به تفصیل معرفی شده است. پرسشنامه رندسیپ شامل ۵۰ عبارت است و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE) یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سوال وجود دارد و هر سوال پرسشی را از آزمودنی درباره ی خود او مطرح می سازد .

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خلاقیت سنج تورستون (CREE)

پرسشنامه خلاقیت سنج تورستون

از خلاقیت تعریف های گوناگونی ارائه شده است که هر یک بیانگر دیدگاه ویژه ای هستند، تورنس(۱۹۶۲) که از پیشگامان محیط گرایی شناخته می شود،تفکر خلاق را فرایند احساس خلاءها و اختلال ها، عناصر غایب، شکل دهی ایده ها و فرضیه هایی درباره ی آنها، آزمودن این فرضیه ها، برآورد …

توضیحات بیشتر »