بایگانی بلاگ

پرسشنامه عوامل فردی، سازمانی و محیطی تعلل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعلل

در قرن حاضر، بهره وری فردی و سازمانی یکی از دغدغه های اصلی مدیران است. تعلل از جمله عواملی است که تقریبا همیشه عوارض منفی بر بهره وری و بهزیستی فرد و سازمان بر جا می گذارد. بسیاری از مطالعات پیامدهای منفی تعلل بر سلامت روان (مثل استرس، اضطراب و …

توضیحات بیشتر »