بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش نگرش و خوداظهاری عملکرد نسبت به طبابت مبتنی بر شواهد

پزشکی مبتنی بر شواهد استفاده درست از بهترین شواهد موجود در تصمیم‌گیری درباره مراقبت از هر بیمار و تلفیق تجارب بالینی فردی با بهترین شواهد بالینی در دسترس و به دست آمده از پژوهش‌های نظام‌مند است. با استفاده از مطالعه توصیفی با روش نمونه‌گیری در دسترس، کل پزشکان عمومی مراکز …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سنجش نگرش به حجاب

پوشش و حجاب همواره یکی از مسائل اساسی انسان است که چه برای زنان و چه برای مردان در سطح جامعه مطرح می گردد. حضور اجتماعی افراد باعث می شود موضوع حجاب به صورت مسئله ای ویژه با وسعت و گستردگی خاص بر مدیران و مسئولان جامعه حاکم شود، به …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به برنامه ریزی استراتژیک

این پرسشنامه شامل ۲۷ سؤال می باشد. همچنین برنامه ریزی استراتژیک از ۵ مؤلفه: ۱-مأموریت ۲-اهداف ۳-فرصتها و تهدیدها ۴-نقاط قوت و ضعف ۵-تدوین استراتژی تشکیل شده است و بنابراین نگرش مدیران نسبت به هر یک از مؤلفه ها مطمح نظر قرار گرفته و با استفاده از سؤالات پنج گزینه ای …

توضیحات بیشتر »