بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد

این پرسشنامه توسط صالحی، برعرفان و ضیایی(۱۳۸۷) در ایران ساخته شده است. این مقیاس لیکرتی حاوی ۲۰ گویه/عبارت است که میزان افکار و خیالات مربوط به مواد و وسوسه مصرف را که پس از ترک تجربه می شوند را می سنجد. هر گویه/عبارت که در یک دامنه “کاملا درست” تا اصلا …

توضیحات بیشتر »