بایگانی بلاگ

سیاهه احساس خصومت رادفورد – ویلیامز

بسیاری از عواطف(خشم، اسرس، غمگینی، احساس گناه) به خودی خود مشکل زا نیستند؛ بلکه به دلیل شدت، فراوانی یا اهمیتشان بر رفتار تاثیر می گذارند(۱۳). استرس به عنوان انتظار انطباق، مقابله وسازگاری از سوی ارگانیسم تعریف شده است(۱۴). استرس ناشی از شغل استرس فرد بر سر شغل خاص است که …

توضیحات بیشتر »

سیاهه آثار سوگ هوگان -۶۱ سوالی

سیاهه آثار سوگ هوگان -۶۱ سوالی سوگ[۱]، یکی از همگانی ترین واکنشهای انسانی است که در همه فرهنگها و گرو ههای سنی در پاسخ به انواع مختلف فقدان، به خصوص مرگ یک عزیز اتفاق می افتد(مالکینسون[۲]، ۲۰۰۱). وقتی فرد عزیز می میرد، نشان دادن واکنش سوگ طبیعی است و عموما …

توضیحات بیشتر »