بایگانی بلاگ

پرسشنامه رفتار کودک آخنباخ

پرسشنامه رفتاری کودک آخنباخ

پرسشنامه رفتاری کودک آخنباخ یکی از شیوه هایی که با رویکرد سنجش رفتاری سازگار است و به تغییر پذیری میان موقعیتها و شرایط نیز توجه دارد و از این رو در سنجش کودکان از منابع اطلاعاتی مختلف استفاده می کند، شیوه ای است که آخنباخ و مک کوناکی آن را …

توضیحات بیشتر »