بایگانی بلاگ

پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ

شاخص بین المللی عملکرد نعوظ

پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ International Index of Erectile Function (IIEF)) تعریف مفهومی پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ: اختلال نعوظ به ناتوانی در ایجاد یا حفظ سفتی آلت برای انجام عمل جنسی رضایت بخش گفته می شود. در ممالک غربی، قسمت اعظم مبتلایان دارای یک علت ارگانیک می …

توضیحات بیشتر »