بایگانی بلاگ

پرسشنامه شخصیت برن رویتر

این پرسشنامه جهت بررسی واکنشهای آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از ۱۲۵ سوال تشکیل شده است. ۶ جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از ۱۶ سال به بالا کاربرد دارد….. مقیاسهای مورد اندازه گیری : ۱-تمایلات …

توضیحات بیشتر »