بایگانی بلاگ

پرسشنامه ترک داوطلبانه شغل- تمایل به ترک خدمت

ترک شغل یکی از متغیرهای پراهمیت سازمانی است که در صورت وقوع، آثار وقوع، آثار مخرب و پرهزینه بسیاری متوجه سازمان ها می کند. هزینه پیدا کردن جانشین و آموزش مجدد نیروی کم تجربه تازه واردشده و اتلاف زمان فقدان و جایگزینی نیروی از دست رفته، از جمله پیامدهای مخرب …

توضیحات بیشتر »

پروپوزال آماده روانشناسی” نقش واسطه ای انگیزش شغلی…”

پروپوزال روانشناسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان:   نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی آماده شده در ۱۸ صفحه در قالب فایل WORD تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: بیان مسأله: مطالعات اخیر نشان داده اند که اهمال کاری اثرات منفی …

توضیحات بیشتر »

مقاله ترجمه شده سرمایه روانشناختی مثبت: بررسی ارتباط با رضایت و عملکرد شغلی

چکیده مقاله: به منظور بررسی اینکه امیدواری، انعطاف پذیری، خوش بینی و کارآمدی به طور جداگانه یا به عنوان یک عامل سطح بالاتر چندگانه چگونه عملکرد شغلی و رضایت شغلی را پیش بینی می کند، دو مطالعه انجام شد. نتایج مطالعه اول از ویژگی های روانسجی ابزار پژوهشی جدید که …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه میل ماندن در شغل

میل ماندن در شغل نوعی حالت انگیزشی و دورنی بالقوه در فرد است که برای باقی ماندن در شغلی که به آن اشتغال دارد، ضروری است. این تمایل ممکن است در شرایط خاص و تحت تاثیر عوامل مختلف به میل برای ترک شغل بینجامد. پژوهشهای اخیر نشان دادند که تمایل …

توضیحات بیشتر »